Sturz ins LeerePád do tichaGestern lief auf ARD ein Film, der mich wirklich begeistert hat. Im original heißt der Film "Touching the void".


Touching the void


Es basiert auf einer wahren Geschichte von zwei Engländern, die die Westwand des 6.356 Meter hohen Siula Grande in den peruanischen Anden bezwingen wollten.
Ich will gar nicht mehr zu dem Filminhalt schreiben. Es ist eine packende Geschichte und wenn man sich vorstellt, dass sie wirklich passiert ist...


Ich bin nur ein paar Felsen geklettert und bin ein Anfänger. Bergsteigen habe ich noch nie gemacht, aber trotzdem konnte ich in meinem Sessel zu Hause sehr gut die Kälte und Müdigkeit der beiden Bergsteigern spüren.


Meine klare Empfehlung: das Buch lesen und dann den Film anschauen.
In dem Buch ist die Geschichte und die Gefühle der Beiden noch detaillierter beschrieben.V�era jsem měl tu možnost shlédnout jeden film na ARD, který mě skute�ně nadchnul. V originále se to jmenuje "Touching the void".

Tento příběh se zakládá na skute�né události a to to celé ještě umocnuje. To celé se přihodilo dvěma Angli�anům, kteří se snažili zdolat západní stěnu 6.356 metrů vysoké hory Siula Grande v peruánských Andách.
Nechci prozradit více, kdyby to přeci jen někdo chtěl vidět. Je to strhující příběh a když si �lověk představí, že se to skute�ně stalo...


Já jsem horolezectví také vyzkoušel, ale jsem úplný za�áte�ník. Já jsem pouze lezl po skalách (bez sněhu). Nějakou vyšší horu jsem ještě nevyzkoušel, ale přesto jsem mohl cítit tu zimu a únavu těch dvou horolezců až v mém křesle doma.


Moje doporu�ení: Pře�těte si nejprve tu knihu a pak teprve shlédněte ten film.
V té knize je ten příběh a ty pocity těch dvou popsán ještě detailněji.
Knížka se jmenuje: "Pád do ticha"


Touching the void
Sturz ins Leere
Setkání se smrtí

0 Kommentare:

Kommentar veröffentlichen