Mohou se architekti učit jeden od druhého?

Dnes jsem se zúčastnil SOA dny 2011 . Přestože akce je již pravidelně organizována asi 14 let, já jsem zde poprvé. Více či méně zajímavé prezentace, jako u každé takové akce.

Poslední dnešní prezentace byla velice zajímavá! Tématem bylo " urban breeding grounds, urbane Nährböden " . Tento příspěvek byl prezentován Ir. Kees Christiaanse . Světově proslulý architekt, který se zabývá stavbou měst.
Prezentace byla opravdu výborná, i když ty témata nemají se softwarou architekturou a vývojem software nic společného. Nebo přeci jen jo ...?

Určitě existuje mnoho paralel, které by mohly být vzaty v úvahu i v softwarové architektuře.
Existuje mnoho bodů, které jsem si z přednášky odnesl. Zde bych chtěl zmínit pouze jeden aspekt jako příklad.

Prof Ir. Kees Christiaanse mimo jiné zmínil, že u návrhu města se nejedná o kompletní design, jelikož se jedná o dlouhodobé projekty (např. 10 let) a existuje mnoho aspektů, které se během této doby mohou změnit. Dopad na projekt můžou mít změny vyvolané politiky, obcemi, obchodními společnostmi nebo dokonce samotnými občany.
Návrh stanoví pouze základní podmínky, jako je rozložení stavebních ploch, maximální povolenou výšku budov a dalších veřejných zařízení. Vývoj města je doprovázen a popř. uměle ovlivněn.

Ve skutečnosti najedeme to same v softwarových architekturách. Nejsem zase tak starý, ale kolik "tzv. IT revolucí" jsem již zažil? Od objektově-orientovaný vývoje, component-based vývoje, Enterprise Architektury, Service-orientované architektury, jsme se dostali ke "cloud". To není principielně spatně. Ale neměli bychom plánovat projekty, bez ohledu na technologie a aktuální principy?
Pan Christiaanse učinil velmi pravdivé výrok. Pokud oblast města má být nově postavena a celá oblast je ještě poměrně prázdná, pak je komplexita a různorodost velmi vysoká. S každou novou silnicí, budovou, veřejným zařízení, atd., stává se prostředí homogením.
Není to v IT podobné?

Je škoda, že příležitost takových přednášek a diskuzí nejsou až tak příliš často. Někdy je člověk tak hluboko v konkrétním problému, že jiné alternativy nejsou vidět, nebo se již jiná řešení nehledají.

0 Kommentare:

Kommentar veröffentlichen